การคิดและสติปัญญา

Ukid เป็นผู้ช่วยผู้ปกครองเสริมสร้างพัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญาของบุตรหลาน ให้พร้อมสู่การเรียนรู้ในระดับต่อไป โดยผู้ปกครองจะทราบได้ถึงระดับความก้าวหน้าของพัฒนาการที่ชัดเจน วัดผลได้

ครูกุ้ง     M: 081-561-9122      LINE: @ukid      https://line.me/R/ti/p/@ukid 

เตรียมความพร้อม อนุบาล เข้า สาธิต จุฬา / มศว ประสานมิตร

คอร์สตลอดปี สอบ 2563

(สำหรับนักเรียนที่เกิด 1 ธ.ค. 56 - 31 พ.ค. 58)

ครบเครื่อง เรื่องเชาวน์ ความรู้รอบตัว เทคนิคการฟัง การทำโจทย์

เรียน เสาร์ 25 พ.ค.62 - ม.ค.63

หรือ อาทิตย์ 26 พ.ค.62 - ม.ค.63