การคิดและสติปัญญา

Ukid เป็นผู้ช่วยผู้ปกครองเสริมสร้างพัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญาของบุตรหลาน ให้พร้อมสู่การเรียนรู้ในระดับต่อไป โดยผู้ปกครองจะทราบได้ถึงระดับความก้าวหน้าของพัฒนาการที่ชัดเจน วัดผลได้

ครูกุ้ง      LINE: @ukid      M: 081-561-9122

Summer  สร้างพื้นฐานการเรียนรู้  (6 วัน)

สำหรับนักเรียนที่เกิด 1 ธ.ค. 56 - 31 พ.ค. 58

รอบวัน เสาร์ 10:00-12:00 (23, 30 มี.ค.+ 20, 27 เม.ย.+ 4, 11 พ.ค. 2562)

รอบวัน อาทิตย์ 10:00-12:00 (24, 31 มี.ค.+ 21, 28 เม.ย.+ 5, 12 พ.ค. 2562)

คอร์สตลอดปี สอบ 2563

สำหรับนักเรียนที่เกิด 1 ธ.ค. 56 - 31 พ.ค. 58

เรียน เสาร์ 25 พ.ค.62 - ม.ค.63

หรือ อาทิตย์ 26 พ.ค.62 - ม.ค.63